A picture

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

 

 

Zmluvy

Zamestnávateľská zmluva

zamestnávateľská zmluva

Zamestnávateľská zmluva.pdf Stiahnuté: 897x | 17.08.2017

zmluva o dielo

Zmluva o dielo mult. ihrisko

zmluva o dielo.PDF Stiahnuté: 712x | 28.01.2020

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

príkazná zmluva.PDF Stiahnuté: 590x | 11.04.2018

Kúpna zmluva 2818 9

Kúpna zmluva 2818/9

kúpna zmluva 2818 9.PDF Stiahnuté: 681x | 31.08.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva.PDF Stiahnuté: 548x | 12.02.2019

Zmluva o dielo

IBV 18 rodinných domov - komunikácia a chodník - vodovod - plynofikácia

zmluva o dielo 2019.PDF Stiahnuté: 531x | 10.05.2019

Rozpočet k zmluve o dielo 18 RD IBV

Rozpočet IBV 18 RD

rozpočet IBV.PDF Stiahnuté: 814x | 16.07.2019

Zmluva o úvere- Eurofondy

Zmluva o úvere - eurofondy

zmluva o úvere.PDF Stiahnuté: 350x | 13.05.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien

Zsl. distribučná a.s.

zmluva o zriadení vecných bremien0001.PDF Stiahnuté: 334x | 22.05.2020

Dodatok č.1 znluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Dodatok č.1 zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmuva o poskytovaní služby pri zbere odpadov.pdf Stiahnuté: 72x | 05.01.2022

Povinné zverejňovanie

Dohoda o termíne plnenia predmetu zmluvy o spolupráci

Dohoda o termíne plnenia predmetu zmluvy o spolupráci.pdf Stiahnuté: 461x | 17.09.2015

Smlouva o poskytnutí služieb

Smlouva o poskytnutí služieb.pdf Stiahnuté: 424x | 17.09.2015

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnje siete

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnje siete.pdf Stiahnuté: 451x | 17.09.2015

Zámera priameho predaj pozemkov

document (4).pdf Stiahnuté: 545x | 08.01.2016

Priamy predaj

priamy predaj 2016.pdf Stiahnuté: 565x | 19.02.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva s predkupným právom ako vecným právom

predaj pozemkov.pdf Stiahnuté: 620x | 22.04.2016

Zmluva ENVI Pak a.s. Bratislava

Triedený odpad

zmluva envi pak odpady.pdf Stiahnuté: 491x | 01.06.2016

Zámer priameho predaja pozemku

Zámer priameho predaja pozemku

zámer priameho predaja.pdf Stiahnuté: 447x | 06.06.2016

Zámer priameho predaja pozemku

Zámer priameho predaja

priamy predaj hudecová.pdf Stiahnuté: 473x | 15.06.2016

Zmluva o zriadení vecných bremien

zmluva o zriadení vecných bremien.pdf Stiahnuté: 491x | 19.07.2016

Stránka